Concertagenda

Bestuur

Het bestuur van een orkest is vaak de bepalende factor voor besluitvormingen. Soms kunnen deze besluiten anders uitpakken als gewenst. Zeker als de bestuursleden van buiten het orkest worden aangetrokken kunnen er zaken verkeerd worden ingeschat. 

Binnen het Grensland Orkest is het bestuur samengesteld uit leden vanuit het orkest zelf. Daarmee is het bestuur zeer nauw betrokken bij de gebeurtenissen binnen het orkest. Er kan direkt worden ingespeeld op vragen, veranderingen en wensen. 

Een adequaat overleg met de leden en een direkte afhandeling van zaken binnen het orkest behoort dan tot de mogelijkheden. 

Het bestuur is samengesteld uit de volgende orkestleden:

- Maarten Gerritsen (Trompetist) --> Voorzitter
- Harry Gerritsen (Dirigent) --> Penningmeester
- Peggy Roelofs (Saxofoniste)
 --> Secretaris
- Danny Krijgsman
(Trompetist) --> Public Relations
- Susanne Garrido (Trompetiste) --> Allerhande Zaken